Схема връзване на дивиаторни клучове

схема връзване на дивиаторни клучове
Поради инертността на човешкото око към изменения на силата на светлината това остава незабелязано все едно, че лампата свети непрекъснато. Сцените се програмират предварително, съгласно вашите конкретни предпочитания и могат да бъдат променени или допълнени по всяко време ако прецените, че в дадена сцена нещо липсва или не е организирано по най-добрия начин. Във вторият девиаторен ключ влизат двата проводника от първия ключ и излиза фазов проводник, отиващ към лампата.


Типичен пример са стълбищните осветления, маркиращи стъпалата и подхода към тях, осветленията в коридорите и при желание — едно от осветленията в дневната. Системите, които ние изграждаме позволяват асоциация и използване за тази цел на вече съществуващите в дома сензори от системата за охрана. Така промяната на съпротивлението изменя времето на закъснение и съответно силата на светлината. Този тип регулиране задължително изисква един управляващ димер, а броят на управляваните се избира в зависимост от нуждите.

Системата разполага също с миниатюрни модели дистанционни управления, които са подходящи за общи сцени и пълно изключване при напускане на дома, управление на гаражни и дворни врати, едновременно със системата за охрана, осветленията по входните алеи и др. Контактите се изработват от месингови пластини и в мястото на контактуване се поставя сребърно покритие. бутон от пластмаса за механичното задействане на ключа. В корпуса на бутона се вмества и механизма на двигателния механизъм. Укрепват се в специална кутия. -сигнални бутони за скрита инсталация за звънчева инсталации или за осветление. Като резултат ключът се оказва затворен повече време през единия полупериод, отколкото през другия, което е еквивалентно на протичане през лампата и на постоянен ток с неголяма стойност.

Похожие записи: