Схема на кръстат

схема на кръстат
Всеки храм се посвещава на някой Господски или Богородичен празник или на някой Божи угодник. Вътрешно устройство на храма Сегашните наши православни храмове се състоят от три главни части: притвор, средна част (кораб) и св. олтар. Тук се пазят св. богослужебни съсъди и утвари: св. потир (чаша), дискосът (плосък, кръгъл съд, диск), звездицата, копието, лъжичката, тeплотата (металическа чашка за топла вода), покровците (кръстовидни платнени покривки), въздухът (четвъртита платнена покривка 70 х 70 см), гъбата и др.


Разграфеният има цветни ивици на всеки 20 нишки. Гол до кръста и треперещ той пожела здраве на всички и заяви, че уникалната традиция за Богоявление трябва много да се цени и пази.Енорийският свещеник на Кърджали отец Петър Гарена хвърли кръста от 30-метрова пожарникарска стълба във Водното огледало на река Арда. План здания имеет форму правильного геометрического креста. Из-за его уникальности здание было объявлено памятником культуры местного значения. Благой Чифлянов. На места повествованието е допълнено с текстове и графики от www.bogoslov.hit.bg.

Най-честа причина за болките в кръста са дискогенните радикулити, които се срещат при почти всеки трети човек в най- активната и работоспособна възраст. Той не скри радостта си и даде възможност на всички желаещи да се докоснат до свещеното разпятие за здраве и благоденствие.38-годишният строител Мариан Куцаров пък «спаси» Богоявленския кръст от преспите в Силистра. Нарича се още горница, защото е в горната част на храма, както и катехумена, защото в древността там са стояли оглашените жени.

Похожие записи: