Схема по термінах процедури банкруцтва

Основною ж зміноюз числа внесених є виключення з п. 6 ст. 12 Закону абзаців 3 й 4, а також виключення вимог кредиторів, що виникли після порушення провадження у справі про банкрутство з переліку вимог, на які не поширюється дія мораторію. Зокрема, ми бачимо істотні ризики в тому, що скасовується необхідність продажу заставного майна з кредитором; що майно може бути продане ще до затвердження реєстру кредиторів; що законодавчо закріплюється можливість зниження ціни вже на першому аукціоні й зобов’язання зробити це – на третьому. Якщо таке підприємство не відновлює діяльності та не відібране до сукупності звітних одиниць для ОПСП на наступний рік, інформація щодо заборгованості обліковується в категорії економічно неактивних підприємств, починаючи зі звіту за січень наступного року. Бази даних формують на підставі первинних звітів підприємств і зберігають у терміни, передбачені постановкою задачі на програмне забезпечення цього державного статистичного спостереження. Реєстр статистичних одиниць (РСО) – автоматизована інформаційна система, призначена для збирання, накопичення, захисту, опрацювання, поширення, використання та зберігання даних щодо статистичних одиниць. План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника.

Кредитори мають право запропонувати кандидатуру розпорядника майна, яка відповідає попередньо встановленим вимогам. Однак, під час проведення добровільної ліквідації юридичної особи може виникнути обов’язок здійснення ліквідації через процедуру банкрутства, передбачену Законом про банкрутство. Тому у розвинених країнах сформувалась стандартна схема роботи з боргами — до певного строку прострочення заборгованості з нею працює банківська установа, потім борг передається на аутсорсинг до професійного колекторського агентства, відтак нестягнута прострочена кредитна заборгованість продається. Видатний правник дорадянської Росії, головний теоретик правовідносин з приводу неплатоспроможності Г.Ф. Шершеневич неодноразово наголошував, що першорядним завданням конкурсного процесу є рівномірне і справедливе задоволення вимог кредиторів. Показники розділу ІІ респондент заповнює у разі наявності заборгованості перед працівниками з виплати заробітної плати та соціальних виплатах станом на 1 число кожного місяця.
Олена Єрмолова, заступник начальника управління проблемних активів Банку Кредит Дніпро, яка бере участь у розробці законопроекту про процедуру банкрутства, розповіла, чому закон у нинішній і в потенційній редакції не сприятиме подальшому розвитку фінансового сектора та економіки України. 12.2. Процедура визнання підприємства банкрутом Справи про банкрутство розглядаються виключно господарськими судами, навіть якщо одна із сторін – це фізична особа, в тому числі така, що не є суб’єктом підприємницької діяльності. Перша – виступати в суді та бути заслуханою з будь­якого питання у справі про банкрутство, зокрема про відбір кандидатури і рівень оплати арбітражного керуючого, призначення комісій кредиторів та акціонерів, використання, продаж і оренду власності. Класифікаційні ознаки – реквізити суб’єкта щодо його належності до певного виду економічної діяльності, території, організаційно-правової форми господарювання та інше згідно з чинними національними класифікаціями. При цьому, суд касаційної інстанції виходив з того, що зупинення провадження у справі на стадії ліквідації здійснено судом без достатніх правових підстав. Коли кошти покладені у депозитні скриньки, починається переоформлення прав власності на квартиру.

Похожие записи: